Miljö- och Kvalitetspolicy

Coatmaster AB arbetar med blästring, målning och golvbearbetning i egen verkstad samt med mobila aggregat.

Vår största miljöpåverkan är kemikalieförbrukning.

Vi skall se miljö- kvalitetsförebyggande åtgärder som långsiktiga investeringar.

Vi skall ständigt förbättra vår miljö-/kvalitetsprestanda och uppfylla gällande lagar, myndighetsbeslut och andra krav.

Vi skall så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, prioritera samarbete med leverantörer som arbetar aktivt med miljö och kvalitet och tar ansvar för sina produkters och tjänsters påverkan.

Förslag till miljö- kvalitetsförbättrande åtgärder skall aktivt uppmuntras och följas upp.

Vårt miljö-/kvalitetsarbete skall ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade mål och handlingsprogram.

 

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela företaget så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Coatmaster AB skall kännetecknas av:

  • Trygghet och säkerhet i arbetet.
  • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
  • Respekt för individen.
  • Delaktighet och påverkansmöjlighet.

Detta skapar vi genom att:

  • Vi har en öppen dialog bland alla anställda och i hela organisationen om vårt nuvarande och framtida arbetsmiljöarbete.
  • Vi låter arbetsmiljöarbetet tillsammans med vårt miljö- kvalitetsledningssystem vara en naturlig del av vår verksamhet.
  • Entusiasmera och göra medarbetarna delaktiga och ansvarstagande.

 

 

 

 

 

Störst kapacitet i MellanSverige?
Vi är kvalitetssäkrade och har ett högt miljötänk.
2 års garanti på alla rostskyddsystem.
Ring eller mejla för gratis offert.
Inga jobb är för stora eller för små.